Friday - 19 April, 2024
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 
The Rainbow Party
» Introduction
» New Manifesto
» Old Manifesto
» Principles
» Founding Principles
» Organisation


NEWSPAPER

Nova Zora


ZORA

Zora


NEWSLETTER

Newsletter of the Rainbow Party


Следете нè на:

Aκολουθήστε μας στο:

Follow us on:
ΕFA-Rainbow supports the right of the Catalan people to decide on their future and joins the EFA campaign "Catalonia decides"

Catalonia decides


MAKEDONSKI.ORG

makedonski.org


INTERNET RADIO

Radio Macedonian Culture


A selection of Macedonian blogs in Greece


Abecedar
Aegean Macedonian Culture
Antimakedonismos
Mladini-Makedonci


Anti-macedonian policy during the elections for the European Parliament against Rainbow by the Greek state and the Greek mass media


A scandal by the Parliamentary committee

Greek TV stations sabotage EFA-Raibow

Ultra-nationalists want "borders with Serbia"!

"Hellenic Post" sabbotages EFA-Rainbow Campaign

Typical example of censorship of Rainbow

Attack of the Greek Neo-nazi party
A Greek - Macedonian dictionary by Vasko Karatza printed with the support of EFA - Rainbow
 Greek   Macedonian


D. Lithoxoou

lithoksou.net/home.html
"Extracts of Letters"
Τι έλεγε κάποτε το ΚΚΕ για τους Μακεδόνες


Denying Ethnic Identity:
The Macedonians of Greece, by Human Rights Watch


Linguistics and politics II:
Macedonian Language


Greece's stance towards
its Macedonian minority
and the neighbouring
Republic of Macedonia.


Lawed Arguments
and Omitted Truths


R. Nikovski: Memorandum to the European Parliament
Facts behind the Greek politics towards Macedonia

English  Macedonian


"Proposed disciplinary measures to stamp out the Macedonian minority in Greece by the National Security Service"


Center Maurits Coppieters
European Free Alliance
Federal Union of European Nationalities
Greek Helsinki Monitor
Greek Anti–Nationalistic Movement
Macedonian Human Rights Movement International
Macedonian Human Rights of Australia
OMO Ilinden - PIRIN
MakNews.com
The European Union Agency for Fundamental Rights


Macedonian Forum for politics and history
 
Говор од г-ѓа Марија Алексиќ-Ciceva за време на презентацијата на современа Македонија-грчкиот речник во Флорина / Лерин 2011/09/17Флорина / Лерин, 21 Септември 2011The Macedonian-Greek Dictionary Драги браќа и сестри, почитувани пријатели! Дозволете ми да ве поздравам од сè срце и да ја споделам мојата радост за можноста која ми се даде да бидам денес заедно со вас на овој свечен настан .
Како што знаме сите повод за оваа наша средба е претставувањето на современиот македонско –грчки речник кој оваа пролет се отпечати во Грција.
Се разбира на конечниот изглед и форма на овој речник му претходеше долготрајна и макотрпна работа.
Задачата за составување на овој речник што ми беше доверена, предизвика во мене чувство на голема восхит и почест, но исто така и чуство на голема загриженост поради свеста за сериозноста и одговорноста која требаше да ја преземам при обидот да за неговата изработка.
Истото тоа чувство на радост, восхит но и на загриженост го носам во себе и сега додека стојам пред сите вас на овој свечен и историски настан.
Затоа ве молам, допуштете ми да кажам и неколку збора за начинот на кој беше составен овој речник како и за неговата содржина.
Првобитната замисла за изработката на овој Речник беше да се искористи лексиката предадена во СОВРЕМЕНИОТ ГРЧКО-МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК од Васко Караџа, со тоа што материјалот за обработка добиен по пат на инверзија би тербало да се подреди по азбучен редослед и кон него да се додадат соодветните грчки толкувања, исто така преземени од веќе споменатиот Речник. Сепак, се покажа дека до конечната изработка на еден ваков речник ќе бидат потребни уште многу други интервенции , пред сè поради начинот на кој го црпевме материјалот за обработка. Како резултат на овие интервенции произлезе и конечниот број на заглавните зборови, кој на мое пријатно изненадување е еднаков со бројот на речничките статии од Современиот грчко-македонски речник. Значи, Речникот што го имате во вашите раце опфаќа околу 15.000 заглавни единици на современиот македонскиот јазик.
Заглавните зборови се дадени со затемнети букви според редоследот на азбуката. За нормирањето на зборот се употребени универзални кратенки кои даваат информации за граматичката категорија на зборот. Κон ова , таму каде е неоопходно се даваат и други податоци за промената на основата на зборот.
Со цел барем делумно да се надмине недостатокот што во речничката база добиена по пат на инверзија се појавуваат само глаголи од несвршен вид, таму каде што имаше можности ги посочив и соодветните свршени глаголи .
Понекогаш кон основното значење на зборот се приложени кратки синтагми, или фразеолошки изрази, обично ставени на крајот од речничката статија.
За толкувањето на секој заглавен збор ги ползував значењата кои се појавуваат во речничката база, а додавав и други толкувања за оние значења кои во македонскиот јазик ги опафаќа зборот што е предмет на толкување. Поделбата на значењата на зборот се назначуваат со соодветни знаци. Со цел да се укаже на различните семантички нијанси што може да ги има зборот што се толкува, во случаи кога за него се појавуваат повеќе грчки зборови, тогаш во самото толкување се упатува на други заглавни зборови од Речникот .
На местата каде нема полно соодветство помеѓу грчкиот и македонскиот јазик, значењето на дадениот збор го објаснив не само со обичен превод на грчки, туку и со приложување на прикладни дефиниции.
Создадовме посебни кратенки за да ги означиме зборовите чиишто значења се употребуваат во ограничена јазично лексичка сфера, за одделните специјализирани значења на зборот , како и за ситлистичките каракеристики на значењето на даден збор.
На пренесените, фигуративни значења им посветуваме посебно внимание.Особено интересни и многу чести се оние примери каде пренесеното значење на даден збор во македонскиот се совпаѓа со пренесеното значење на нему семантички соодветниот грчки збор.
Согледувајќи ја вака поставената и обработена речничка граѓа сметам дека овој Речник, освен за потребите на јазикот може да послужи и како корисен извор за други научни цели . Речиси подеднакавата застапеност во двата јазика на многубројните турцизми, сличните и речиси идентични метафори, и други стилски карактеристики, изобилството од грчки зборови како соодветство за само еден македонски збор, тоа се само дел од податоците што може да ги понуди овој Речник за понатамошни социолошки, културолошки , етнолошки културно-историски и други истражувања од овој вид. Се разбира, наметнатата методологија на изработка ги произведе и недостатоците на овој Речник кои само делумно се обидов да ги избегнам.
Конечниот изглед на овој речник се разбира немаше да биде возможен доколку во неговата изработка не учествуваа и другите членови на редакцијата. Пред се тука би скала да го спомнам несебичното залагање на Димитрис Јоану кој ја состави концизната македонска граматика со многу едноставни но полезни податоци за корисниците на овој речник, понатаму Гоце Цветановски кој се погрижи за техничкиот изглед на речникот како и на Павлос Филипов -Воскопулос кој постојано ме поттикнуваше да истрајам во извршувањето на овој потфат, давајќи ми секогаш совети за практични решенија за надминување на проблемите кои се јавуваа во текот на работата.
На крајот би сакала да ја изразам својата искрена желба овој Речник да стане бебеден мост кој ќе поврзува два народа- сограѓани на една иста држава, но исто така да биде своевиден мост кој ќе зближува народи на две држави-сосетки. Зашто само така би можела искрено да се надевам дека појавувањето на овој Современ македонско-гчки речник, и покрај сите негови слабости и доблести, ќе ja оправда суштината за неговото конечно настанување.


Back to previous page Back to top
EFA-Rainbow Archives
EFA 2019 MANIFESTO


Γιατί να ψηφίσω
την ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο

Click here
to read the Abecedar!

Promotion of the
Macedonian Language
Primer at the OSCE HDIM

English Greek Macedonian

Greek irredentism and expansionism officially sanctioned by the Greek Parliament
English Greek Macedonian

Letter to Carla del Ponte,
Chief Prosecutor for the UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

English Greek Macedonian

The Yugoslavian Crisis
English Greek Macedonian

Document of the Ministry
of Foreign Affairs

Related to the article - The obvious linguistic particularity - Eletherotypia, 18/11/2006

English   Greek

The ten Greek myths
on the “Macedonian issue”

By IOS team – Eletherotypia, 23/10/2005

Who says there are no
minority languages in Greece?

The "secret" census
in north Greece, in 1920

Map showing the Cultures and Languages in the E.U.

Council of Europe
Framework convention for the Protection of national minorities


English

Greek

Macedonian

Συνέντευξη: Ευάγγελος Κωφός, Έλληνας ιστορικός
Δημοκρατία της Μακεδονίας - Σκόπια είναι όνομα που εκφράζει την ταυτότητά σας

Greek   Macedonian

Ο Παύλος Φιλίποβ Βοσκόπουλος απαντά στον Ευάγγελο Κωφό.
«Το Μακεδονικό ζήτημα είναι η αχίλλειος πτέρνα του ελληνικού μύθου».

Greek   Macedonian
HomeAbout UsNewsReportsMediaLinksContact
© 1997-2015 EFA-Rainbow, All Rights Reserved.