Tuesday - 3 October, 2023
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 
The Rainbow Party
» Introduction
» New Manifesto
» Old Manifesto
» Principles
» Founding Principles
» Organisation


NEWSPAPER

Nova Zora


ZORA

Zora


NEWSLETTER

Newsletter of the Rainbow Party


Следете нè на:

Aκολουθήστε μας στο:

Follow us on:
ΕFA-Rainbow supports the right of the Catalan people to decide on their future and joins the EFA campaign "Catalonia decides"

Catalonia decides


MAKEDONSKI.ORG

makedonski.org


INTERNET RADIO

Radio Macedonian Culture


A selection of Macedonian blogs in Greece


Abecedar
Aegean Macedonian Culture
Antimakedonismos
Mladini-Makedonci


Anti-macedonian policy during the elections for the European Parliament against Rainbow by the Greek state and the Greek mass media


A scandal by the Parliamentary committee

Greek TV stations sabotage EFA-Raibow

Ultra-nationalists want "borders with Serbia"!

"Hellenic Post" sabbotages EFA-Rainbow Campaign

Typical example of censorship of Rainbow

Attack of the Greek Neo-nazi party
A Greek - Macedonian dictionary by Vasko Karatza printed with the support of EFA - Rainbow
 Greek   Macedonian


D. Lithoxoou

lithoksou.net/home.html
"Extracts of Letters"
Τι έλεγε κάποτε το ΚΚΕ για τους Μακεδόνες


Denying Ethnic Identity:
The Macedonians of Greece, by Human Rights Watch


Linguistics and politics II:
Macedonian Language


Greece's stance towards
its Macedonian minority
and the neighbouring
Republic of Macedonia.


Lawed Arguments
and Omitted Truths


R. Nikovski: Memorandum to the European Parliament
Facts behind the Greek politics towards Macedonia

English  Macedonian


"Proposed disciplinary measures to stamp out the Macedonian minority in Greece by the National Security Service"


Center Maurits Coppieters
European Free Alliance
Federal Union of European Nationalities
Greek Helsinki Monitor
Greek Anti–Nationalistic Movement
Macedonian Human Rights Movement International
Macedonian Human Rights of Australia
OMO Ilinden - PIRIN
MakNews.com
The European Union Agency for Fundamental Rights


Macedonian Forum for politics and history
 

Обраќање на Претседателот на
�грчкиот огранок од ЕБЛУЛ, Г-динот Атанасиос Парисис
на првата меѓународна конференција на ЕБЛУЛ

Click here to read this page in English

 

Тема на конференцијата: Поткрепнување на помалку користените јазици во Грција 

Г-дине Претседателе, Бојан Брезигар,

Почитувани гости,

 Во име на грчкиот комитет на� ЕБЛУЛ имам големо задоволство да ви пожелам добредојде на првата меѓународна� конференција на ЕБЛУЛ посветена на различните лингвистички групи во Грција.

 Во� Европската Унија има повеќе од четириесет милиони луѓе кои во секојдневниот живот користат јазик различен од официјалниот јазик на државата во која живеат.

Денеска, таа бројка е� 10% од вкупното европско население, но за кратко, со проширувањето на Унијата, бројот на луѓето што зборуваат јазик различен од официјалниот јазик на нивната држава ќе биде многу, многу поголем.

Грција, исто така не е исклучок; државата енергично го негира тоа,� но фактите покажуваат друга слика. Ова не значи дека занемарлив� дел од грчкото население е двојазично.Точниот број не е возможно да се одреди бидејќи ниеден� од пописите спроведени до денеска не го вклучија прашањето за јазикот. Исклучок е пописот од 1920г,� но резултатите за северните региони во земјата никогаш не се објавија.

�Освен тоа, долготрајната политика на маргинализација и забрана успеаја, што е сосема приридно, во намалувањето на актуелниот број на оние кои� говорат не-официјален јазик.

Овој непријателски третман кон разновидноста во Грција има почетоци од самото� создавањето на модерната грчка држава пред 170 год.� Во оние области од земјата каде што Арванскиот јазик преовладуваше беа направени сите напори да се одврати населението од неговата употреба. За ова можеби имаше некакво оправдување во десператните напори за обединување на регионалното население� во една единствената грчка држава, што беше крајна цел и за таа цел беше употребена� политика на хомогенизација� на различно население.

Во почетокот на 20�ти век, кога нови територии беа додедени на грчката држава, процесот на отстранување на алтернативните јазици и присилата брз говорачите на тие јазици да се асимилираат кон грчкиот јазик и грчката национална идеологија-една држава, една нација, еден јазик, една религија-доби нови димензии. Државта се послужи со насилство, прогонување, размена на население и масивно �чистење� на селата кои одбија да се покорат. Подоцна, во текот на Граѓанската Војна, неколку десетици илјади луѓе, меѓу кој и цели села, беа присилени да побегнат како политички бегалци кон источна Европа.� Децата на некои од овие бегалци се уште живеат во прогонство, ситуација речиси незамислива во контекстот на модерна Европа.�

 Тие што останаа во Грција беа упатени на� специално школство, задржувани во училниците цел ден за да се намали нивниот контактот со домашната средина- средина во која нивниот мајчин јазик се зборуваше.

Заслужува да се спомне� дека� пописот од 1961г покажа дека само десет такви детски престојни центри постоеја во регионот на Месениа,� додека во областа на Флорина не помалку од 48 центри работеа. Броевите се, се разбира, обратно пропорционални на бројот� на население во тие регионот што имаа� потреба од овие центри.

Селективната политика на фондацијата на Кралицата Фредерика,� која беше поддржувана од движењето за �сиромашни деца�- буквално кажано- изолираше училишта во јужна Грција и имаше за цел да ги охрабри децата да го сменат јазикот� за нивна целосна� национална интеграција.

 Во годините што следуваа тактиката на психолошко насилство, поткопување на достоинството на детето и заплашувањето на родителот- го дадоа� резултатот што државата го посакуваше,� �убедување� на личноста� да се� одрече од� својот сопствен идентитет, традиција, јазик. Ова сето се случуваше во Европа која тврди дека, меѓу другото,� го има� идеалот за� почитување на човековите права, лингвистичката и културната� нееднаквост меѓу луѓето.

 Како Претседател на грчкиот огранок на ЕБЛУЛ, јас би сакал да ја истакнам потребата од воведувањето на помалку употребуваните� јазици во грчкиот образовен систем. Ние исто така бараме застапеност на� лингвистичките заедници во медиумите за информирање, радиото и телевизијата.

 Ние истотака се надеваме дека за овие напори ќе ја имаме поддршката од Брисел, Европскиот Парламент, Европската Комисија, Советот� на Европа како и на сите други агенции на Европската Унија� кои се занимаваат со овие прашања.

 Атанасиос Парисис

 

Back to previous page Back to top
EFA-Rainbow Archives
EFA 2019 MANIFESTO


Γιατί να ψηφίσω
την ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο

Click here
to read the Abecedar!

Promotion of the
Macedonian Language
Primer at the OSCE HDIM

English Greek Macedonian

Greek irredentism and expansionism officially sanctioned by the Greek Parliament
English Greek Macedonian

Letter to Carla del Ponte,
Chief Prosecutor for the UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

English Greek Macedonian

The Yugoslavian Crisis
English Greek Macedonian

Document of the Ministry
of Foreign Affairs

Related to the article - The obvious linguistic particularity - Eletherotypia, 18/11/2006

English   Greek

The ten Greek myths
on the “Macedonian issue”

By IOS team – Eletherotypia, 23/10/2005

Who says there are no
minority languages in Greece?

The "secret" census
in north Greece, in 1920

Map showing the Cultures and Languages in the E.U.

Council of Europe
Framework convention for the Protection of national minorities


English

Greek

Macedonian

Συνέντευξη: Ευάγγελος Κωφός, Έλληνας ιστορικός
Δημοκρατία της Μακεδονίας - Σκόπια είναι όνομα που εκφράζει την ταυτότητά σας

Greek   Macedonian

Ο Παύλος Φιλίποβ Βοσκόπουλος απαντά στον Ευάγγελο Κωφό.
«Το Μακεδονικό ζήτημα είναι η αχίλλειος πτέρνα του ελληνικού μύθου».

Greek   Macedonian
HomeAbout UsNewsReportsMediaLinksContact
© 1997-2015 EFA-Rainbow, All Rights Reserved.