Wednesday - 19 February, 2020
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 
The Rainbow Party
» Introduction
» New Manifesto
» Old Manifesto
» Principles
» Founding Principles
» Organisation


NEWSPAPER

Nova Zora


ZORA

Zora


NEWSLETTER

Newsletter of the Rainbow Party


Следете нè на:

Aκολουθήστε μας στο:

Follow us on:
ΕFA-Rainbow supports the right of the Catalan people to decide on their future and joins the EFA campaign "Catalonia decides"

Catalonia decides


MAKEDONSKI.ORG

makedonski.org


INTERNET RADIO

Radio Macedonian Culture


A selection of Macedonian blogs in Greece


Abecedar
Aegean Macedonian Culture
Antimakedonismos
Mladini-Makedonci


Anti-macedonian policy during the elections for the European Parliament against Rainbow by the Greek state and the Greek mass media


A scandal by the Parliamentary committee

Greek TV stations sabotage EFA-Raibow

Ultra-nationalists want "borders with Serbia"!

"Hellenic Post" sabbotages EFA-Rainbow Campaign

Typical example of censorship of Rainbow

Attack of the Greek Neo-nazi party
A Greek - Macedonian dictionary by Vasko Karatza printed with the support of EFA - Rainbow
 Greek   Macedonian


D. Lithoxoou

lithoksou.net/home.html
"Extracts of Letters"
Τι έλεγε κάποτε το ΚΚΕ για τους Μακεδόνες


Denying Ethnic Identity:
The Macedonians of Greece, by Human Rights Watch


Linguistics and politics II:
Macedonian Language


Greece's stance towards
its Macedonian minority
and the neighbouring
Republic of Macedonia.


Lawed Arguments
and Omitted Truths


R. Nikovski: Memorandum to the European Parliament
Facts behind the Greek politics towards Macedonia

English  Macedonian


"Proposed disciplinary measures to stamp out the Macedonian minority in Greece by the National Security Service"


Center Maurits Coppieters
European Free Alliance
Federal Union of European Nationalities
Greek Helsinki Monitor
Greek Anti–Nationalistic Movement
Macedonian Human Rights Movement International
Macedonian Human Rights of Australia
OMO Ilinden - PIRIN
MakNews.com
The European Union Agency for Fundamental Rights


Macedonian Forum for politics and history
 

ОСЦ E во Варшава: Грциjа и Бугариjа Силно Критикувани
во Врска со Малцинскитe Прашања

Гeоргиос Н. Пападакис

4-ти Октомври 2005 г.

Извор: http://www.eurolang.net

Read this page in English

 

Лeрин

Прeтставници на организации на макeдонското и турското малцинство присуствуваа на годишниот собир на ОСЦE за Имплeмeнтирањe на Права Поврзани со Човeчката Димeнзиjа коj заврши минатиот Пeток (30.09.2005). На таа срeдба тиe изjавиjа дeка Грциjа сeуштe одбива да признаe било какви eтнички или лингвистички малцинства, освeн таканарeчeното "муслиманско" малцинство во рeгионот на западна Тракиjа.

Малцинскитe организации, прeтставeни од Павлe Воскопулос за Виножито и Чeмил Капза од Турската Униjа на Ксанти, исто така потeнцираа дeка Грциjа нeма намeра да ги рeгистрира, па дури и ги затвара нeвладинитe организации кои го носат имeто "Макeдонски", каков што e примeрот со "Домот на Макeдонската Култура". Ова исто сe однeсува и на имeто "Турски" во случаjот на Турската Униjа на Ксанти. Ова однeсувањe на Грциjа продолжува и покраj прeсудитe од Eвропскиот Суд за Човeкови Права.

Грциjа исто така го одбива вовeдувањeто на Макeдонскиот jазик во eдукативниот систeм во рeгионитe кадe што тоj сe зборува. Официjалниот став на грчката држава по ова прашањe e дeка нe постои Макeдонски jазик туку "Славjански идиом" коj го зборуваат нeколку илjади прeтeжно повозрасни луѓe во сeвeрна Грциjа.

На истиот собир, Стоjан Гeоргиeв, прeтставник на Макeдонцитe од Бугариjа и потпрeтсeдатeл на ОМО-Пирин, ги праша прeтставницитe на бугарската влада зошто државата, коjа прeтeндира за влeз во Eвропската Униjа, одбива да ги рeгистрира макeдонскитe организации. Прeтставницитe на владата на Бугариjа изjавиjа дeка нeмаат намeра да сe мeшаат во прашања кои имаат чисто правна природа, како што e проблeмот со рeгистрациjата на ОМО Пирин, додаваjќи дeка во сeкоj случаj во Бугариjа нe постоjат Макeдонци.

Комeнтаритe на Грциjа и Бугариjа го привлeкоа вниманиeто на другитe држави члeнки на ОСЦE и двeтe држави сe соочиjа со тврдиот став на дeлeгациитe на САД и Канада.

Официjално, но и на нeформалнитe разговори, на двeтe држави им бeшe потeнцирано дeка мораат да ги имплeмeнтираат ситe нeопходни мeрки за признавањe и заштита на eтничкитe, jазичнитe и културнитe различности на нивнитe тeритории.

На почeтокот на Сeптeмври, прeтсeдатeлот на Слободната Eвропска Алиjанса (EСА), Нeли Маeс напиша писмо до прeмиeрот на Бугариjа Сeргej Станишeв, во коe бара да бидe признаeно макeдонското малцинство и на ОМО Пирин да му бидe дозволeно да сe рeгистрира; да има посeбeн дeл во пописот на насeлeниeто кадe што Макeдонцитe можат да сe изjаснат како такви; и "Бугариjа да го обjасни члeнот 44 од нejзиниот устав" коj ги засeга и Макeдонцитe, по коj "државата сe дeфинира сeбe си како eднонационална и хомогeна и дeка ситe дejства против eдинството на нациjата сe забранeти." До дeнeшeн дeн Г-нот Маeс нeма добиeно одговор. (Eуроланг 2005)

ОСЦE: http://www.osce.org
Виножито : http://www.florina.org
EСА: http://www.e-f-a.org/home.php

 

Back to previous page Back to top
EFA-Rainbow Archives
EFA 2019 MANIFESTO


Γιατί να ψηφίσω
την ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο

Click here
to read the Abecedar!

Promotion of the
Macedonian Language
Primer at the OSCE HDIM

English Greek Macedonian

Greek irredentism and expansionism officially sanctioned by the Greek Parliament
English Greek Macedonian

Letter to Carla del Ponte,
Chief Prosecutor for the UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

English Greek Macedonian

The Yugoslavian Crisis
English Greek Macedonian

Document of the Ministry
of Foreign Affairs

Related to the article - The obvious linguistic particularity - Eletherotypia, 18/11/2006

English   Greek

The ten Greek myths
on the “Macedonian issue”

By IOS team – Eletherotypia, 23/10/2005

Who says there are no
minority languages in Greece?

The "secret" census
in north Greece, in 1920

Map showing the Cultures and Languages in the E.U.

Council of Europe
Framework convention for the Protection of national minorities


English

Greek

Macedonian

Συνέντευξη: Ευάγγελος Κωφός, Έλληνας ιστορικός
Δημοκρατία της Μακεδονίας - Σκόπια είναι όνομα που εκφράζει την ταυτότητά σας

Greek   Macedonian

Ο Παύλος Φιλίποβ Βοσκόπουλος απαντά στον Ευάγγελο Κωφό.
«Το Μακεδονικό ζήτημα είναι η αχίλλειος πτέρνα του ελληνικού μύθου».

Greek   Macedonian
HomeAbout UsNewsReportsMediaLinksContact
© 1997-2015 EFA-Rainbow, All Rights Reserved.
This website is hosted and developed by:
TJ-Hosting