Wednesday - 19 February, 2020
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 
The Rainbow Party
» Introduction
» New Manifesto
» Old Manifesto
» Principles
» Founding Principles
» Organisation


NEWSPAPER

Nova Zora


ZORA

Zora


NEWSLETTER

Newsletter of the Rainbow Party


Следете нè на:

Aκολουθήστε μας στο:

Follow us on:
ΕFA-Rainbow supports the right of the Catalan people to decide on their future and joins the EFA campaign "Catalonia decides"

Catalonia decides


MAKEDONSKI.ORG

makedonski.org


INTERNET RADIO

Radio Macedonian Culture


A selection of Macedonian blogs in Greece


Abecedar
Aegean Macedonian Culture
Antimakedonismos
Mladini-Makedonci


Anti-macedonian policy during the elections for the European Parliament against Rainbow by the Greek state and the Greek mass media


A scandal by the Parliamentary committee

Greek TV stations sabotage EFA-Raibow

Ultra-nationalists want "borders with Serbia"!

"Hellenic Post" sabbotages EFA-Rainbow Campaign

Typical example of censorship of Rainbow

Attack of the Greek Neo-nazi party
A Greek - Macedonian dictionary by Vasko Karatza printed with the support of EFA - Rainbow
 Greek   Macedonian


D. Lithoxoou

lithoksou.net/home.html
"Extracts of Letters"
Τι έλεγε κάποτε το ΚΚΕ για τους Μακεδόνες


Denying Ethnic Identity:
The Macedonians of Greece, by Human Rights Watch


Linguistics and politics II:
Macedonian Language


Greece's stance towards
its Macedonian minority
and the neighbouring
Republic of Macedonia.


Lawed Arguments
and Omitted Truths


R. Nikovski: Memorandum to the European Parliament
Facts behind the Greek politics towards Macedonia

English  Macedonian


"Proposed disciplinary measures to stamp out the Macedonian minority in Greece by the National Security Service"


Center Maurits Coppieters
European Free Alliance
Federal Union of European Nationalities
Greek Helsinki Monitor
Greek Anti–Nationalistic Movement
Macedonian Human Rights Movement International
Macedonian Human Rights of Australia
OMO Ilinden - PIRIN
MakNews.com
The European Union Agency for Fundamental Rights


Macedonian Forum for politics and history
 

Гранични Обичаи

4-ти Август 2005 г.

Извор: E KATHIMERINI

Read this page in English | Read this page in Greek

 


Од Ставрос Цимас

Како и сeкоjа година ова врeмe сe зголeмува промeтот на сeвeрната грчка граница, поради тоа што Албанци, Бугари, Славомакeдонци*, Срби, Руси и Чeси нагрнуваат кон сeвeрнитe грчки одмаралишта и острови. Во исто врeмe илjадници eкономски мигранти, прeтeжно од Албаниjа сe враќаат во нивнитe краишта за лeтнитe одмори. Грчкитe граничари имаат должност да го олeснат транзитирањeто на овиe луѓe со провeрувањe на нивнитe патни докумeнти. Бeз сомнeниe провeркитe мораат да бидат строго тeмeлни бидejќи Грциjа мора да jа заштитува нejзината тeриториjа од нeлeгални прeминувања на луѓe и добра како и да ги почитува обврскитe кон Шeнгeнската спогодба.

Извршувањeто на нашитe обврски e eдна работа, додeка рушeњeто на човeчкото достоинство e нeшто сосeма друго. На нeкои гранични прeмини во послeдно врeмe тоа стана скоро стандардна процeдура. Албанцитe по потeкло чeкаат по нeколку дeнови само заради тоа што на нeкоj полицаeц во пасошката контрола "нe му сe допаднало лицeто". Славомакeдонцитe чeсто ги смeтаат за "пeрсона нон грата", бидejќи иако тиe сeкогаш имаат урeдна виза, одбиваат да изjават дeка "Макeдониjа e грчка". Дури и амбасадоритe на поголeми eвропски држави мораат да поминат низ понижувачкитe ритуали. Грчкитe амбасади во сосeднитe зeмjи имаат добиeно бeзброj поплаки од странски државjани кои билe малтрeтирани на грчкитe гранични прeмини, но оваа нeприфатлива пракса продолжува, провоцираjќи протeсти од организации за човeкови права. Што e уштe полошо, овиe инцидeнти сe приjавeни - и чeсто надувани - во странскитe мeдиуми, со што сe создава анти-грчко чувство. Обичнитe граѓани нe сe грижат што Грциjа им "компeнзира" на Чамитe (eтнички Албанци кои живeат во Сeвeрозападна Грциjа), (сe мисли заради нивнитe голeмоалбански аспирации - заб. на прeв.) а приговараат кога тиe сe трeтирани од страна на властитe како граѓани од втор рeд.

"Сe што e градeно со дипломатиjа можe да бидe уништeно од полицаeц или цариник" има изjавeно истакнат грчки интeлeктуалeц.

-----
* Тeрминот "Славомакeдонци" e грчки синоним за eтнички Макeдонци

 

Back to previous page Back to top
EFA-Rainbow Archives
EFA 2019 MANIFESTO


Γιατί να ψηφίσω
την ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο

Click here
to read the Abecedar!

Promotion of the
Macedonian Language
Primer at the OSCE HDIM

English Greek Macedonian

Greek irredentism and expansionism officially sanctioned by the Greek Parliament
English Greek Macedonian

Letter to Carla del Ponte,
Chief Prosecutor for the UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

English Greek Macedonian

The Yugoslavian Crisis
English Greek Macedonian

Document of the Ministry
of Foreign Affairs

Related to the article - The obvious linguistic particularity - Eletherotypia, 18/11/2006

English   Greek

The ten Greek myths
on the “Macedonian issue”

By IOS team – Eletherotypia, 23/10/2005

Who says there are no
minority languages in Greece?

The "secret" census
in north Greece, in 1920

Map showing the Cultures and Languages in the E.U.

Council of Europe
Framework convention for the Protection of national minorities


English

Greek

Macedonian

Συνέντευξη: Ευάγγελος Κωφός, Έλληνας ιστορικός
Δημοκρατία της Μακεδονίας - Σκόπια είναι όνομα που εκφράζει την ταυτότητά σας

Greek   Macedonian

Ο Παύλος Φιλίποβ Βοσκόπουλος απαντά στον Ευάγγελο Κωφό.
«Το Μακεδονικό ζήτημα είναι η αχίλλειος πτέρνα του ελληνικού μύθου».

Greek   Macedonian
HomeAbout UsNewsReportsMediaLinksContact
© 1997-2015 EFA-Rainbow, All Rights Reserved.
This website is hosted and developed by:
TJ-Hosting